Szanowni klienci

 1. Elpio sp. z o.o. jako Sprzedający może udzielić stałym klientom (Kupującym) limitu kupieckiego na następujących warunkach:
   a. Przy terminie płatności 60 dni: limit kupiecki może mieć wysokość dwukrotności średnich miesięcznych zakupów zrobionych przez Kupującego w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy   +10%.
   b. Przy 30-dniowym terminie płatności: limit kupiecki może mieć wysokość średnich miesięcznych zakupów zrobionych przez Kupującego w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy +10%.
 2. Łączna kwota należności (zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych) nie może przekraczać kwoty limitu kupieckiego ustalonego  zgodnie z założeniami. Limit jest na bieżąco, co miesiąc, automatycznie aktualizowany.
 3. Kolejne zamówienie może być zrealizowane jedynie do wysokości limitu.
 4. Po przekroczeniu limitu kupieckiego sprzedaż towarów Kupującemu odbywać się będzie w formie przedpłaty lub gotówki.
 5. W przypadku pozostawania w stanie zadłużenia Sprzedający może zaakceptować sprzedaż w formie przedpłaty, lub gotówki. Decyzja zostanie rozpatrzona indywidualnie.
 6. Ze względu na ograniczenie ryzyka kredytowego Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia limitu kupieckiego wobec Kupującego.
 7. Limit ulega obniżeniu o 30% w przypadku opóźnienia w regulowaniu wymagalnych zobowiązań  na podstawie średnich opóźnień w płatnościach powyżej 6 dni, weryfikowanych co 6 miesięcy. Limit  kupiecki może być także cofnięty w odniesieniu do Kupującego, który nie reguluje swoich zobowiązań w terminie. W przypadku gdy do pomocy w windykacji długu Kupującego zostanie zaangażowany podmiot zewnętrzny, limit może zostać odebrany bez możliwości jego przywrócenia.
 8. Wysokość przyznanego limitu można zobaczyć po zalogowaniu się do panelu B2B lub prosimy wysłać zapytanie do opiekuna handlowego.
 9. Jeżeli Kupujący nie ureguluje w terminie zobowiązania, wstrzymywana jest realizacja zamówień od Kupującego oraz bieżąca sprzedaż z odroczonym terminem zapłaty do momentu uregulowania zaległości.
 10. Jeżeli limit przyznany przez Elpio okaże się niewystarczający do przeprowadzenia transakcji mających charakter jednorazowy lub Kupujący wnosi o zwiększenie limitu kupieckiego ponad limit obliczony zgodnie z pkt. 1,możliwe jest przeprowadzenie takiej transakcji lub zwiększenie limitu po wcześniejszym, indywidualnym rozpatrzeniu przez Sprzedającego i udzieleniu przez Kupującego dodatkowego zabezpieczenia dla Sprzedającego w szczególności poprzez cesję wierzytelności przyszłych należnych od kontrahenta Kupującego.
 11. Zachęcamy Kupujących do podpisania ramowej umowy o współpracy w ramach której Strony określą zasady obliczania limitu kupieckiego.

Korzyści jakie można uzyskać robiąc zakupy za pośrednictwem  B2B elpio.pl

 • przy zamówieniach powyżej 7000 zł brutto pokrywamy koszty transportu

 • po pięciu zamówieniach oferujemy odroczony termin płatności na 14 dni

 • zamówienie złożone do godziny 12 z wpłatą na konto lub pobraniem realizowane są tego samego dniaNasze atuty to:

 • duży wybór produktów branży CATV, MATV, SMATV, DVB, Lan, OPTO, w doskonałej relacji jakości do ceny, w ciągłej dostępności magazynowej, na bieżąco kontrolowanych jakościowo

 • kompetentni technicy, którzy dołożą starań, byś zyskał pełną wiedzę o produkcie, który chcesz kupić, doradzą, wskażą propozycje najkorzystniejszych rozwiązań

 • dobrze działający magazyn i zaplecze logistyczne, które pozwalają dostarczyć Ci zamówiony towar sprawnie i bez zwłoki czasowej

 • ustalane indywidualnie warunki handlowe, dostosowane do potrzeb i możliwości Kupującego

 • profesjonalni, pomocni handlowcy, będący do dyspozycji w każdej chwili
Zapraszamy do współpracy: 

 • operatorów Multimedialnych Telewizji Kablowych – tu nasze doświadczenie jest największe. Współpracujemy od ponad 15 lat z największymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce, m. in. Vectra, Multimedia Polska, TOYA, Inea

 • deweloperów – działamy zgodnie z nowymi rozporządzeniami ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, posiadamy doświadczenie, by instalacje w nowych zasobach mieszkaniowo-użytkowych były zgodne z obowiązującymi przepisami i nie budziły wątpliwości podczas odbiorów budowlanych,

 • hurtownie kabli i sprzętu elektrycznego – będąc w dużej części importerem sprzętu, który sprzedajemy, możemy zastosować korzystną ofertę cenową, szybką dostawę i pomoc techniczną

 • firmy podwykonawcze i instalatorów – nasza oferta obejmuje dogodne warunki zakupów dla usługodawców i monterów,


„Najlepiej z Elpio” – to nasze motto. Jesteśmy przekonani, że to hasło stanie się szybko twoim hasłem.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

© 2022 Elpio Sp. z o.o.