Wybrane fragmenty rozporządzenia dotyczące instalacji telekomunikacyjnych. Całe rozporządzenie można zobaczyć tutaj.

Zachęcamy również do przeczytania wytycznych do projektowania i budowy instalacji teletechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1289 z dnia 06.11.2012.
Wytyczne można zobaczyć tutaj.

Firma Elpio jest przygotowana do sprzedaży towarów zgodnych z rozporządzeniem.

© 2022 Elpio Sp. z o.o.