1% - rabat B2B

Do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem panelu B2B Elpio doliczamy upust 1% na wszystkie produkty. 

3% - rabat za terminowe płatnosci

Udzielamy rabat w  wysokości 3% na wszystkie produkty, pod warunkiem że 3 ostatnie faktury są opłacone w wyznaczonym terminie.

Jeżeli pojawi się opóźnienie w płatności to niestety tracimy rabat 3%, aż do momentu kiedy trzy ostatnie faktury będą zapłacone w terminie.

3% - rabat za przedpłatę

W przypadku opłacenia zamówienia przed wysyłką/odbiorem udzielamy rabat w wysokości 3% na wszystkie produkty.
Należy napisać że dane zamówienie będzie opłacone z góry, wówczas zostaje wysłana faktura proforma z obniżonymi cenami, wysyłka nastąpi po wpłacie.

* Promocje trwają do odwołania.
* Promocje dotyczą cen standardowych. Rabaty nie dotyczą cen indywidualnych.
* Promocja "3% - rabat za terminowe płatności" i "3% - rabat za przedpłatę" nie łączą się.
* Promocja "3% - rabat za przedpłatę" dotyczy tylko klientów którzy mają przypisany termin płatności i wywiązywali się terminowo z płatności.

© 2022 Elpio Sp. z o.o.